O FIRMIE
KONSOLA
PRODUKCJA
OFERTA
PRZEDSTAWICIELE
KONTAKT
ETAPY PRODUKCJI
Tworzenie modelu
Przygotowanie konsoli do produkcji
Produkcja konsoli
Obróbka ostateczna laminatu
Szycie i krojenie skór
Oklejanie konsoli
Kontrola jako?ci produktu ko?cowego
Kuda
Kuda Kuda
Do produkcji konsol zaanga?owanych jest ponad 150 osbób. Dbamy o jako?c i precyzje wykonania. Do r?cznie wykonywanych konsol stosujemy wyskiej jako?ci materia?y. Naturalne, oryginalne skóry lub wysokogatunkowe skóry sztuczne. Nieustaj?ca kontrola jako?ci wykonywanych produktów to dla nas standardowa procedura. Dowodem na zachowan? jako?c jest certyfikat TUV Niemieckiego Towarzystwa Rzeczoznawców Samochodowych.

Kuda
Przed rozpocz?ciem produkcji seryjnej produkty naszej firmy poddawane s? d?ugiej i skomplikowanej procedurze kontrolnej. Dzi?ki temu do r?k klientów trafia produkt wysoce funkcjonalny i doskonale dopasowany do otoczenia utrzymuj?cy swoj? jako?? przez wiele lat.
© KUDA PHONEBASE-POLSKA Sp. z o.o.infoman